Tuzla’da MİB faaliyeti

MİB, Tuzla'da yürüttüğü faaliyetle metal işçilerini mücadeleye çağırdı.

Sermaye devletinin işçi sınıfına yönelik saldırı dalgası devam ederken Metal İşçileri Birliği bu saldırılar karşısında işçileri birliğe ve mücadeleye çağırmaya devam ediyor.

MİB’den UİS gündemli faaliyet

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin (UİS) 2017-2019 Eylem Planı işçi ve emekçilere dönük birçok hak gaspını içeriyor. Hafta tatilinin kaldırılması, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması, kıdem tazminatının fona devri perdesiyle gasp edilmesini öngören eylem planı işçi sınıfına kölece çalışma ve yaşam koşullarını dayatırken, patronlara ise teşvik ve kolaylıklar barındırıyor.

MİB de bu saldırı paketini Tuzla’da işçi servis güzergâhlarına yaptığı duvar gazetesiyle teşhir ederken, işçileri birliğe çağırdı. Duvar gazetesinde UİS’in işçi sınıfını bir bütün olarak köleliğe mahkûm ederken kadın işçileri kısmi süreli/çağrı üzerine çalışma gibi yollarla tamamen güvencesiz bir çalışmaya ittiği ve hapsedildiği dört duvarı kalınlaştırdığı belirtildi.

Ayrıca “Ucuz işçiliğe hayır demek için birleşelim” başlıklı, UİS gündemli bildiri sabah işçi servislerine dağıtıldı, haberlerde “işçilere müjde” diye sunulan her gelişmenin aslında işçiler için bir yıkım saldırısı olduğu belirtildi. İşçilerle son saldırılar üzerine sohbet edildi ve çözümün örgütlü mücadelede olduğu vurgulandı.

MİB bülteni metal işçilerine ulaştırıldı

MİB bülteninin Ağustos sayısı EMİS kapsamında bulunan ve Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu ABB Elmek fabrikası ve Tuzla’da yer alan örgütsüz metal fabrikalarına dağıtıldı.

Ayrıca Türk Metal’in örgütlü olduğu ve yakın dönemde TİS sürecine girecek olan Baymak fabrikası çevresine “Kıdem tazminatı iş güvencesidir. Dokunma” şiarlı MİB stickerları yapıldı.

Kızıl Bayrak / Tuzla