TOMİS, 2017 MESS Grup TİS için açıklanan taslakları değerlendirdi

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), 2017 MESS Grup TİS süreci için, esasta Türk Metal’inki olmak üzere diğer sendikaların açıkladığı taslakları değerlendirdi.

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS), 2017 MESS Grup TİS süreci için Türk Metal ve Çelik-İş tarafından açıklanan taslakları değerlendirdi.

Değerlendirmede, MESS ile işbirliği içerisindeki Türk Metal’in, metal işçisine ihanet hazırlığında olduğu vurgulandı. Metal işçilerine “MESS-Türk Metal ortaklığını bozalım” çağrısı yapıldı.

Ayrıca değerlendirmede not olarak, Türk Metal’in taslağına ilişkin yapılan değerlendirmenin yayınlanma aşamasında, Çelik-İş’in de taslağını açıkladığına değinildi. Bu açıdan “Her söz direkt olarak, başta Dytech ve Tofaş işçisini satarak tüm metal işçisini satan Çelik İş'e karşı da söylenmiş bir sözdür” vurgusu yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı (vurgular ve ara başlıklar bize ait):

“Yetki alınmadı, bakan değişti” gibi bahanelerle taslağı açıklamayı erteleyen Türk Metal, metal işçisinin basıncı karşısında taslağını açıklamak zorunda kaldı. Yaptığı anketlerle beklentiyi düşürmeye çalışıp MESS’le işbirliği içinde işten atma tehditleri ve yüzlerce kişiyi 25/2’den tazminatsız işten atarak TİS’e hazırlık yaptıklarını herkes biliyor.

TİS hazırlığından anladıkları işçiye ihanet hazırlığıdır

Ford’da, Bosch’ta, Mercedes’te, Magna’da ve birçok fabrikada işten atmalarla TİS hazırlıkları devam ediyor. Türk Metal, TİS hazırlığından; TİS komiteleri kurmayı, toplantılar almayı, taslağı işçilerle oluşturmayı, TİS sürecinde gerçekleşebilecek saldırılara karşı işçileri hazırlamayı, planlama yapmayı anlamamaktadır.

Taslağını ilk önce açıklamakla övünen Türk Metal, bütün yaptıkları ile ihanete ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Yıllardır metal işçisinin sırtından kurdukları saltanatı korumaya çalışıyorlar. Ancak 2015’te Metal Fırtına ile verdiği yanıtla Türk Metal’in saltanatını sarsan metal işçisi bu TİS döneminde çok daha fazlasını yapabilecek imkanlara sahiptir.

Türk Metal taslağı neden ihanetin belgesi?

Türk Metal’in taslağı metal işçisine ihanetin belgesidir. “%38 zam istiyoruz” diye büyük harflerle yazmaları bunu değiştirmez. Pazarlık masasında yarısını bile alamadıkları düşünüldüğünde metal işçisinin oyalamanın başka bir adıdır. Yoksulluk sınırı 4.900 liradır. Türk Metal’in taslağı bunun yakınından bile geçmemektedir. Açıklanan bütün rakamlar brüttür ve hiçbiri kırmızı çizgi değildir. Hepsinin de pazarlık payı vardır.

Bu taslak ile işçileri bölmek istiyorlar. 2015’ten bugüne fabrikaların en az yarısı yeni işçilerden oluşmaya başladı. Öncü ve kıdemli işçi kuşağı biçilirken son iki yılda fabrikaların mevcutları 1,5 - 2 katına çıkartıldı. Ancak Türk Metal sözde çekme zammı ve istediği 1,75TL’lik zam ile metal işçisinin taleplerini karşılayamazken, kıdem zammı ile ücret makasını arttırıyor. Azınlıkta kalan orta kuşak işçilere sus payı verme, 2015 ve sonrası işe giren çoğunluğu ise açlığa mahkum etme derdinde. Aralık ayındaki asgari ücret zammı düşünüldüğünde Türk Metal’in 2017 girişliler için çok da farklı bir ücret istemediği ortadadır.

Hükümet çıkarttığı yasalarla haklarımızı gasp etmeye kalkarken sesini çıkartmayan Türk Metal, hafta sonu tatili hakkını ve kıdem tazminatının 30 gün üzerinden hesaplanmasını sözleşme taslağına koyarak göz boyamaya çalışıyor. Türk Metal istediği kadar bunları taslağa koysun. Türk Metal fabrikalarında, hafta sonu mesaisi dayatmaları olduğunu, hafta sonlarına normal iş günü gibi bakıldığını, işbirliği ile işçilerin tazminatsız işten atıldığını herkes biliyor.

Kiralık işçilik, esnek çalışma, keyfi işten atmalara karşı en ufak bir önlem veya maddeye de rastlayamadık taslakta. Zaten işçinin dişinin kovuğuna yetmeyen sosyal haklara da %40 zam olsa ne olur ki? Türk Metal’in taslağını neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Türk Metal yıllar yılı beklentileri öyle düşürmüş ki, işçiler bu taslağı bile beklemiyordu. Zaten açıkladığı taslağın arkasında durmadığı da bilindiğinden metal işçisinin gözünde bu taslak hiçbir anlam ifade etmiyor. Metal işçisinin hiçbir talebi bu taslakta yoktur. İmzalanan satış sözleşmelerinin telafisi bu taslakta yoktur. Ki böyle bir hedefi yoktur Türk Metal’in.

Özü itibarıyla Türk Metal’in taslağı, metal işçisinin taleplerini görmezden geliyor, hiçbir ihtiyacını karşılamıyor. MESS-Türk Metal ortaklığında metal işçisine ihanet için hazırlanmış bu taslak oyalamadan, göz boyamadan başka bir şey değildir. Zamanlaması ise manidardır. Fabrikaların revizyona girmesinden hemen önce açıklanması hem oluşacak tepkilerin önünü almak içindir, hem de ses çıkartanları bayram dönüşüne kadar rahat rahat işten çıkartabilmek içindir. Türk Metal, büyük bir hazırlık içindedir. Bütün metal işçileri bunu görmeli ona göre hazırlık yapmalıdır.

MESS-Türk Metal ortaklığını bozalım!

2015’te başladığımız işi bitirelim. Öncelikle Türk Metal’in yalanlarına, oyunlarına kanmayalım. Komitelerimizi kuralım. Fabrika toplantılarımızı yapalım. Taleplerimizi, kırmızı çizgilerimizi, hedeflerimizi ve yapacaklarımızı belirleyelim. Hangi sendikaya üye olursa olsun, TOMİS bütün metal işçilerinin arkasındadır. Metal işçilerinin bölünmesine izin vermemek için sendika ayrımı yapmadan mücadeleyi ortaklaştıralım.

Unutmayalım ki artık TOMİS var. 3 yıldır gizli masalar kurup işçi sınıfına ihanetin planlarını yapanlara karşı metal işçisinin yanında olan TOMİS var. Üyesi olalım veya olmayalım, TOMİS’le hareket edelim. MESS-Türk Metal ortaklığını bozalım. Gelecek güzel günleri metale şekil veren ellerimizle yaratalım. Metal işçisi bu oyunu bozar. Bu, böyle biline!

Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS)
12 Ağustos 2017