TKİP Dava Tutsakları: Tecrit, tredmana teslim olmayacağız!

Tek tip elbise saldırısına karşı açıklama yapan TKİP Dava Tutsakları, “Tecrit, tredmana teslim olmayacağız!” dedi.

Tek tip elbise dayatmasıyla zindanlarda uygulanan tecrit ve işkence saldırılarının tırmandırılmak istenmesine karşı Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) Dava Tutsakları açıklama yaptı. Bu saldırıların gerisinde sınıf ve kitle hareketinden, Kürt halkının özgürlük mücadelesinden duyulan korkunun yattığını belirten TKİP Dava Tutsakları, “Amaç işçi sınıfını, emekçileri, direnen tüm kesimleri teslim almaktır” dedi. Ancak dün olduğu gibi bugün de bu içeride ve dışarıda sürdürülecek mücadeleyle saldırıların geri püskürtüleceğini vurguladılar.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Tecrit, tredmana teslim olmayacağız!

Zindanlar dün olduğu gibi bugün de düzen ve devrim arasındaki kıyasıya mücadelenin en keskin şekilde yaşandığı alanlardır. 12 Mart, 12 Eylül darbelerinde, ‘90’larda ve 2000’lerde tarih devrimci öncüyü teslim alma politikasını yerle bir eden devrimci iradenin baş eğmez tutumunu yazmıştır. Başarısız darbe girişiminin ardından kendi darbesini yapan ve bu müdahaleyi kazanılmış bütün demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırma operasyonuna çeviren sermaye diktatörlüğü, bu çerçevede zindanları özel bir hedef haline getirmiştir.

“İçeriyi teslim almadan, dışarıyı teslim alamayız” geleneksel çizgisi bugün kelimenin gerçek anlamıyla içerisi dışarısıyla tüm toplumsal yaşamı kesintisiz baskıyla hapishane haline getirmiştir. Ve acil görev toplumsal yaşamın üzerine çöken bu karanlığı dağıtmaktır. Emperyalizmin projesi olan tek tip kıyafet uygulamasının ‘86’da geri püskürtüldükten sonra bugün tekrar gündeme getirilmesi sınıf ve kitle hareketinden, Kürt halkının özgürlük mücadelesinden duyulan korkunun yansımasıdır. Amaç işçi sınıfını, emekçileri, direnen tüm kesimleri teslim almaktır.

Komünistler olarak, Eskişehir tabutluklarına karşı ‘96’da, ‘99’da Ulucanlar’da, 2000 ölüm orucu direnişinde ve 19 Aralık’ta direniş barikatının ön safında yer aldığımız gibi günümüzde devrim ve sosyalizm davasının yılmaz savunucuları olarak emperyalist kapitalizme ve onun işbirlikçisi sermaye diktatörlüğüne karşı tereddütsüzce direnmeye devam edecek, geçmiş kuşakların yarattığı devrimci birikim ve mirasın taşıyıcıları olarak tarihsel misyonumuzun gerekliliğini yerine getireceğiz. Sermayenin egemenlik peşindeki icraatları karşısında işçi sınıfı ve emekçilerin devrimci çıkarlarının; sosyalizm-komünizm davasının yılmaz savunucuları olarak içeride ve dışarıda bu gerici ablukayı dağıtacağız.

Tek tip elbiseye geçit vermeyeceğiz!

Devrimci irade teslim alınamaz!

Kahrolsun sermaye iktidarı!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

TKİP Dava Tutsakları”